Kommunen investerer i barnehage og ungdomsskole. Innbyggerne må betale med kraftig økte gebyrer

foto