Onsdagens snittpris per kWh er 19,6 øre høyere enn tirsdag og 18,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen onsdag på 1,25 kroner per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 41,7 øre høyere enn tirsdag og 32,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,77 kroner.

Minsteprisen blir på 38,1 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.