Her har bilistene kjørt rett gjennom rundkjøringen: – Velkommen til bøgda