I sin innledning kunne Kari Strøm, fortelle at kanskje så mange som 1 million mennesker på en eller annen måte er berørt av rusproblematikken. I noen tilfeller er det nære pårørende eller kanskje er det en arbeidsskollega som ruser seg. Mørketallene er store, men rusproblemene påvirker mange familier.

Selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp er et viktig verktøy i bearbeidingen av egne livsproblemer, også knyttet til rusmidler. Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet presenterer et banebrytende informasjonshefte. Her finner alle informasjon som kan være til stor hjelp for å starte selvhjelpsgrupper. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper representerer en arena for å ta tilbake egne krefter og ressurser. Først og fremst ved å bli kjent med eget problem og finne kunnskap og mot til å gå i gang med endringsprosessen.

Tilbud

Veiledningssenteret for pårørende vil nå åpne for muligheter til selvhjelpsgrupper. Pårørende og andre kan ta kontakt med Veiledningssenteret i Breidablikkveien.