Fisketurer og jaktturer i skog og fjell frister tydelig for Laila Pedersen, opprinnelig fra Ål i Hallingdal, nå bosatt i Stjørdal. Laila, som bor på gård og har utmarka rett utenfor stuedøra vil gjerne ha flere kvinner med ut i naturen og program for aktiviteter er allerede på papiret.

- Etter at jeg flyttet til Stjørdal, har mine turer i dette distriktet vist meg en variert natur fra fjord til fjell. Naturopplevelsene ligger der utenfor døra og byr på mange muligheter. Akkurat det vil vi forsøke å benytte oss av i ei egen kvinnegruppe hos SJFF, sier Laila Pedersen.

Har sondert terrenget

Fire kvinner tilknytta den lokale jeger og fiskerforeningen har allerede sendt ut spørreskjema til kvinnelige kandidater til jegerprøver og andre potensielle medlemmer. Responsen lar ikke vente på seg, og over en tredjedel av de spurte har vist interesse for å bli med.

- Vi har allerede fått flere påmeldinger. Tradisjonelt har foreningen lokalt hatt kvinner med som medlemmer også tidligere, men nå konsoliderer vi dette og starter med et informasjonsmøte 2. februar med møtestart klokka 19.00 i klubbhuset hos SJFF like nord for Byggmakker Aasen & Five ved Gamle kongevei, sier Laila. Hun har selv årelang erfaring med verv i Jeger og fiskerforeninger andre steder i landet, og hun har blant annet sittet i landsstyret hos NJFF. Påmeldingene begynner å komme inn hos kvinnegruppa i SJFF lokalt, og initiativtakerne håper damer som liker friluftsliv, natur, foto, spenningen med fiske eller jakt melder sin interesse.

De fem aktivitetene som er planlagt i starten er isfiske, kurs i bruk av våpenammunisjon og skytekvelder, tur med foto og overnatting og sporkurs for vilt i tillegg til soppkurs kommende høst.

- Vi står veldig fritt i valg av aktiviteter. Her kan alle deltakere komme med ønsker. Vi starter i det små og har ingen formening om antall medlemmer i kvinnegruppa fremover, sier Laila Pedersen, som selv er en aktiv småviltjeger og driver fritidsfiske ved norske ferskvann i sommerhalvåret.

- Med din lidenskap for fiske, hva med laksefiske i en av landets beste lakseelver Stjørdalselva?

- Jeg har hittil ikke blitt bitt av lakselusa, slik at elvefiske i den forstand ikke hittil har gjort beslag på mine uteaktiviteter. Vi vil derimot utnytte det potensial elva har for medlemmer av kvinnegruppa, og jeg vet det er flere damer i SJFF som fisker etter laks. Ta kontakt med oss i SJFF, eller møt opp på informasjonsmøtet onsdag 2. februar i lokalene ved Byggmakker Aasen & Five klokka 19.00. Du trenger ikke ha erfaring med dette i hele tatt, dette skal være uformelt og sosialt med en stor grad av valgfrihet i interessefelt, sier Laila Pedersen i Stjørdal Jeger og Fiskerforening.