Konferansen tar for seg utfordringer og muligheter for interkommunalt samarbeid framover. Værnesregionen sikter mot 100 deltakere fra hele landet .

Blant øvrige foredragsholdere er NTE-direktør Torbjørn Skjerve med næringslivstanker, avtroppende fylkesmann i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes skal også skal bidra. Det samme skal Anne Peggy Schiefloe fra Distriktssenteret og artist Askil Holm.

Erfaringsutveksling står sentralt under konferansen. Værnesregionen skal formidle noe av det som er gjennomført og på gang i vår region.

Barnevernleder Sissel Austheim og prosjektleder for helse- og omsorgsprosjektene, Inge Falstad står på foredragslisten sammen med leder av Regionrådet, Selbu-ordfører Inga Balstad. Viggo Valle skal lede konferansen.