Mange fagmiljøer står klare til å hjelpe.

– Sverige er et godt oppstartland for norske selskaper på grunn av kort reisevei, mange likhetstrekk og lett tilgjengelig informasjon for etablerere, sier Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer (OHK).

Dette melder Newswire.

Legernes mener det er viktig å ta hensyn til de kulturforskjeller som finnes også mellom norsk og svensk næringsliv, og forberede seg godt på de forventninger man vil bli møtt med.

– Svensker planlegger nøye og bruker lengre tid på beslutninger enn oss. De er også mindre risikovillige, mer punktlige og mer kontrollorientert i anbudsprosesser enn nordmenn. Hvis du vil inn på det svenske markedet må du tilpasse deg.

OHK samarbeider blant andre med handelskamrene i Göteborg, Karlstad og Stockholm, og fungerer som døråpner for norske etablerere. Godt forarbeid, grundige markedsundersøkelser og bevisst nettverksbygging gjennom lokale, svenske handelskamre er blant rådene som gis.

– Vi anbefaler også å oversette all kommunikasjon til svensk, inklusive egen hjemmeside. Selv om språkene ligner hverandre kan du ikke selge på norsk i Sverige, mener Legernes.

Mange norske virksomheter har slått rot på svensk side av grensen de senere årene. Veksten er blant annet sterk i Göteborg-regionen.

– Her finnes det nå rundt 500 norskeide bedrifter. Bare i løpet av de siste to årene har antallet økt med 25 prosent, sier Jan Andréasson, generalkonsul for Norge i Västsverige.