Signalbygget i tre med en flott utsikt over Selbusjøen har studentene utviklet og pre-cuttet hos Kjelstad Trelast før det ble satt opp på bestemmelsesstedet. Dette er et samarbeidsprosjekt og spleiselag mellom Selbu kommune, NTNU, Kjelstad, Selbu Byggtre og Selbu Næringsforum som har prosjektansvaret. Prosjektleder Tove Solli Røset forteller:

Kjelstad trelast har stilt med materialer og arealer i konstruksjonsperioden og studentene har fått oppfølging av håndverkere hos Selbu Byggtre. Oppholdet har vart i tre uker og er et møte med praktiske håndverk som påfyll til teoretisk kunnskap. Det er utrolig verdifullt, først og fremst for studentene som har bodd på Selbu Camping de siste ukene, men også for det lokale næringslivet som har hatt tilgang på kompetanse og nytenking fra kunnskapsmiljøet i Trondheim.

Det har lenge vært diskutert hvordan vi skal inngå et mer forpliktende og langsiktig samarbeidet med utdanningsinstitusjonene for nettopp å kunne ha en åpen dør inn i et nyskapende og utviklende miljø, og vi ser på dette som starten på et slikt arbeid, da også med tanke på andre fagområder enn arkitektur.

PhD stipendiat Torbjørn Tryti fra NTNU er faglig ansvarlig forteller at studentene setter pris på å få kjennskap til prosessene forut for oppsetting av et bygg. Det gjelder finanser, tillatelser, hvem tar beslutninger. Dette er spørsmål de skal forholde seg til i arbeidslivet som arkitekter. Å bygge det de selv har tegnet gir dem også verdifulle erfaringer som de kan ta med seg videre. - Vi setter stor pris på å få denne muligheten til praktisk arbeid i Selbu.

Hvordan kom dette prosjektet i gang?

Vi hadde akkurat avsluttet et annet samarbeid med arkitektstudenter ved NTNU da vi ble kontaktet og forespurt om vi ville samarbeide om et masterkurs for 3. og 4. års studenter på Institutt for byggekunst, historie og teknologi. Vi så på dette som en unik mulighet til å få bygd et utsiktspunkt over Selbusjøen som det har vært etterspørsel etter lenge.

Hva var oppgaven?

Masteroppgaven gikk ut på at studentene gjennom undersøkelser og bygging skulle opparbeide seg en intim og kroppslig forståelse for, og kunnskap om, trevirkes egenskaper og muligheter. Siden Selbu er den mest skogrike kommunen i Sør-Trøndelag var råvaretilgangen sikret.

Det er en paviljong i tre med utsikt over Selbusjøen hvor Kjeldstads K-bjelke er sentral i konstruksjonen. Med moderne teknologi har de bygd noe som vi tror vil bli en ny attraksjon i Selbu

For Selbu er samarbeidet med NTNU en utmerket mulighet til å skape noe nytt med friske impulser, sier Tove Solli Røset som håper mange etter hvert tar turen opp i Dyrdalsbakken til utsiktspunktet med utsikt over Selbusjøen i alle sin prakt – ikke minst turister.