Det melder NeaRadio. Selbu kommune vant Helse Midt-Norges anbudskonkurranse om å tilby ambulansestasjon for utleie. Kommunens tilbud var en kombinert brann- og ambulansestasjon plassert på tomta sørvest for rådhuset. NeRadio melder at samlokalisering med brannvesenet og nærhet til andre viktige funksjoner var avgjørende for at Selbu kommune vant anbudet, blant annet i konkurranse med et profesjonelt eiendomsutviklingsselskap.

Den nye "blålys-stasjonen" skal stilles til rådighet for Helse Midt-Norge seinest 1. januar 2014. På samme tomta planlegger Selbu kommune også bygging av omsorgsboliger.