Samtidig er det spennende å prøve noe nytt. Det blir spennende å se på om flytting av arrangementet fra torget til Stjørdalshallen slår an. - Selv om vi har bestilt fint vær til dagen, har vi jo ikke alltid værgudene med oss. I Stjørdalshallen er det uansett godt og varmt med mange sitteplasser, sier komitéleder Siv Sætran som er ekstra spent på årets utgave av borgertoget.

Brann og redning

- Vi håper at riktig mange blir med oss og går i borgertoget. Nytt av året er at Stjørdal brann og redningstjeneste også deltar her.

- Hvordan starter dagen?

- Dagen starter med salutt ved Trøndelag HV-distrikt. Speiderne heiser flagg ved Stjørdal rådhus. Og allerede 08.30 åpner Lions Club sin kafeteria i kantina på Stjørdal rådhus for pensjonister som samtidig kan se barnetoget fra balkongen. Kl 09.30 er det i år rådmann Kjell Fosse som skal foreta bekransning av Ole Vigs statue og holde tale, sier Sætran.

Skolekorpsene

- Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller etter at tidligere varaordfører Ole Myrbekk har holdt tale og foretatt bekransning av Eidsvollsmannen P. J. Ertsgaard sin bauta kl 09.45. Deretter er det gudstjeneste i Værnes kirke kl 10.00. Siden går det slag i slag utover dagen.

- Barnetoget?

Det er oppstilling til barnetoget fra kl. 10.00 med avmarsj kl. 10.15. Barnetoget marsjerer i år langs følgende rute: Parkvegen – Kjøpmannsgata – Yrkesvegen - Ole Vigs gate -

Ringvegen - Ringbanen - Ertsgårds gate – Sigurd Jarls veg– Husbyvegen - Breidablikkvegen - Ole Vigs gate– Evjevegen – Innkomst Halsen barneskole.

Følger alle samme rute?

- Nei, vi har en tilpasset marsjrute for aspirantkorpset og barnehagene: Parkvegen – Kjøpmannsgata – Yrkesvegen - Ole Vigs gate – Evjevegen - Innkomst Halsen barneskole.

- Hva venter på Halsen skole?

Der vil det bli is og underholdning for barna på skolen. Det er bestilt is til ungene som går i toget, sier Sætran.

Borgertoget

Når blir det borgertog?

- Det er oppstilling til borgertoget er fra kl. 14.30 med avmarsj kl 15.00. Detmarsjerer etter følgende rute:

Oppmøte i Parkvegen – Kjøpmannsgata – Husbyvegen - Sigurd Jarls veg – Ertsgårds gate - Ringbanen - Ringvegen - Ole Vigs gate - Stokkanvegen - Innkomst Stjørdalshallen. Toget løses opp i forkant av hallen.

Når starter arrangementet i Stjørdalshallen?

- Det starter kl. 16.00 med at korpsene spiller. Det er min ære som komiteleder å åpne arrangementet, sier Siv Sætran som gir ordet videre: - Tale for kongen blir holdt av ungdomsrådsleder Snorre Fånes. Styremedlem i Norges fotballforbund og kretsleder, Eli Arnstad, holder tale for dagen. I tillegg holder rødrussepresident Frøydis Aftret og svartrussepresident Ole Welvang taler for russen.

- Andre innslag?

- Vi er glade for å få underholdning fra mannskoret, Stjørdal swingklubb og drilltroppen. Dessuten skal Amalie Johansen synge. Det blir også kiosksalg i hallen. Her skal det være muligheter for å kose seg en liten time samtidig er det artig for oss å få vist frem dagen for alle stjørdalinger og tilreisende denne dagen.

- Forventninger?

- Ja, vi gleder oss! Det sier en feststemt komiteleder Siv Sætran som har lært seg å sette pris på forberedelsene til nasjonaldagen.

PROGRAM: 17. MAI I STJØRDAL

08.00: Salutt ved Trøndelag HV-distrikt.

08.00: Speiderne heiser flaggene ved Stjørdal rådhus.

08.30: Lions Club åpner kafeteria i kantina på Stjørdal rådhus for pensjonister som samtidig

            kan se barnetoget fra balkongen.  Servering av kaffe og kaker, underholdning og sang.

09.30: Bekransning av Ole Vigs statue v/Kjell Fosse.

- Halsen skolekorps spiller.

- Tale for barna v/ Dorthea Elverum, Halsen ungdomsskole.

-  Halsen skolekorps avslutter arrangementet.

09.45: Bekransning av eidsvollsmannen P. J. Ertsgaards bauta v/Ole Myrbekk.

              Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller.

10.00: Gudstjeneste i Værnes kirke.

10.00: Oppstilling til barnetoget i Parkveien (bak Rådhuset).

10.15: Barnetoget marsjerer: Parkvg.  – Kjøpmannsgt.  – Yrkesvg.-  Ole Vigs gt. -

Ringvg. - Ringbanen - Ertsgårds gt. – Sigurd Jarls vg.– Husbyvg. - Breidablikkvg. - Ole Vigs gt.– Evjevg. – Innkomst Halsen barneskole.

NB!  Marsjrute for aspirantkorpset og barnehagene:  Parkvg. – Kjøpmannsgt. – Yrkesvg - Ole Vigs gt – Evjevg.  - Innkomst Halsen barneskole.

Gratis is til alle barn som går i toget

- Arrangement på Halsen barneskole.

-  Kaffesalg og underholdning/taler i Stjørdalshallen.

- Lekene i skolegården ved Halsen skole etter at underholdningen er ferdig.

- Kafèen er åpen 10:00-14:00

11.30: Arrangement på Fosslia skole.

-  Taler for dagen.

- 1.klasse synger. Leker og premier.

- Salg av kaffe, kaker, brus, is, pølser og popcorn.

- Halsen skolekorps spiller.

14.30: Oppmøte til folketoget i Parkveien (bak Rådhuset).

15.00:  Folketoget marsjerer etter følgende rute:

Parkvg. – Kjøpmannsgt. – Husbyv. - Sigurd Jarlsvg. – Ertsgårdsgt. - Ringbanen -  Ringvg. - Ole Vigs gt - Stokkanvg. - Innkomst Stjørdalshallen.

15.00: Kiosksalg i Stjørdalshallen.

16.00: Arrangement i Stjørdalshallen.

- Korpsene spiller.

- Leder for 17.mai-komitèen, Siv Sætran, åpner arrangementet

- Tale for Kongen v/Snorre Fånes.

- Stjørdal mannskor.

- Hilsen fra ordføreren i Panajachel, Guatemala, Abrahan Mayen.

- Stjørdal drilltropp.

- Russetaler v/rødrussens president Frøydis Aftret og svartrussens president Ole Welvang.

- Stjørdal swingklubb.

- Tale for dagen v/Eli Arnstad

- Amalie Johansen synger

- Leder i 17.mai-komitèen, Siv Sætran, avslutter arrangementet.

17.00: Halsen Musikkforening spiller på Fosslia bosenter.

16.30: Arrangement på Stjørdal bosenter v/Stjørdal Rotary klubb.

KVISLABAKKEN

11.30: Oppstilling på fotballbanen etter oppmerking.

- Tale for dagen med elevrådsleder Elise Fjerdingen (6.trinn) og nestleder Anne Lise Rømo Rognhaug (7.trinn).

- Allsang av nasjonalsangen.

- Musikk ved Haraldreina og Kvislabakken skolekorps.

12.00: Avgang barnetog.  Rute: Skolen – Vikanveien – over E6 – Vassbygdveien -

Mellomveien – Juløyveien – Fredlygata – Vassbygdveien – over E6 – Vikanveien - skolen.

12.45: Arrangement vedKvislabakken skole.

Is til alle barnaetter barnetoget.

Ulike leikeaktiviteter med premie.

Salg av kaffe, kaker, pølser og is mm på flere utsalgssteder (gymsalen, rødbygget, SFO-bygget).

Parkering kan skje på gressløkka ved Vassbygdveien og nordsiden av Vikanveien.  Det er også et begrenset antall plasser for bevegelseshemmede ved barnehagen.  Vennligst følg anvisninger fra parkeringsvaktene.

HARALDREINA

08.45: Oppmøte til skoletoget.

-  Leder i FAU, Grete Røddesnes, ønsker velkommen.

- Tale for dagen ved Andreas Øfsti Almli og Hanna Iversen.

- Sang av 2., 3. og 4. trinn

- Avmarsj til Værnes kirke.  Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller.

09.45: Bekransning av eidsvollsmannen P.J. Ertsgaards bauta ved Ole Myrbekk.

            Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller.

10.00: Gudstjeneste i Værnes kirke.

            Etter gudstjenesten marsjerer skoletoget til Haraldreina skole.

            Salg av kaffe, kaker, brus og pølse.

            Leker og premier.

 FAGERHAUG

- 17. mai feires også i år på Fagerhaug, forhåpentligvis i strålende solskinn

- Feiringen starter ca 11.30, umiddelbart etter at barnetoget i Stjørdal sentrum er ferdig.

- Skolens feiring varer til 13.30.

16.00: Arrangement Bang grendehus.  Salg av kaffe og kaker.  Leker for barna.

18.00: Arrangement Øfsti grendehus.  Salg av kaffe og kaker.  Leker for barna.

 PARKERING

Informasjon fra lensmannen og 17. mai-komiteen:

I den tid togene går, er all parkering etter de angitte rutene forbudt.

I tillegg er følgende steder stengt for biltrafikk mellom kl.08.00 – 16.00.

Parkv. – Evjebakken - Spinnerigt. – P- plass bak rådhuset.

Ved Fosslia skole oppfordres det til å ta hensyn til busser som kommer med korpsene.

Parkeringsplassen ved svømmehallen blir tilrettelagt for bevegelseshemmede. Oppstillingplass for russebiler blir mellom Stjørdalshallen og Halsen skole.  Russen vil gjerne vise fram russebilene, og de som ønsker å se dem, er velkomne til det.

17. mai-komiteen ønsker alle en hyggelig dag!