Knut Erlend Jegersen

Det skal i løpet av perioden etableres utprøving av og anskaffelse av elektrisk dørlås for hjemmeboende med kommunale tjenester, likeså kartlegge behovet for velferdsteknologiske øsninger for personer med psykisk utviklingshemming.

Hensikten med å benytte hverdagsteknologi er å fremme den enkeltes muligheten til å oppleve mestring, sikkerhet og trygghet i eget liv.​