Stjørdal kommune løser plassproblemene ved Kvislabakken skole ved å kjøpe en paviljong.

Et paviljongbygg som nå står ved Fagerhaug kristne skole skal løse plassproblemene ved Kvislabakken skole allerede fra kommende skoleår. Det er iallfall rådmannens forslag til politikerne.

Paviljongbygget er fra 2012 og er tidligere benyttet som barnehage og småskolelokaler. Arealet er 230 kvadratmeter og inneholder to relativt store klasserom pluss toaletter, kjøkken og to grupperom.

Fagerhaug kristne skole skal som kjent flytte sin skole til Stjørdal sentrum, og har dermed ikke lenger behov for paviljongen. Bygget er sammensatt av elleve seksjoner og skal være lett flyttbart.

Det skal etter det vi erfarer være enighet om at kommunen betaler en million kroner for paviljongbygget. I tillegg kommer det kostnader til flytting, fundamentering, inventar, strøm, vann og kloakk, men rådmannen er klar på at tiltaket ikke skal overskride 2,5 millioner kroner i total kostnad.

- Tiltaket vil når det er montert og igangsatt løse skolens rombehov de nærmeste årene. Kvislabakken skole vil fremdeles ha behov for en permanent og tilpasset utbygging for å være riktig dimensjonert og satt i stand til å møte fremtidige behov. Dette spørsmålet bør utredes og ses i sammenheng med fornyelsen av blant annet Halsen barneskole, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet.