Fra én til fire

- I 2013 hadde vi kun én søker fra vårt distrikt Frosta, Stjørdal og Meråker. Men god omtale og grundig arbeid bidro til at antallet i fjor økte til totalt fire søkere fra hele regionen; tre fra Stjørdal og én fra Frosta.

- Men fortsatt manglet vi søkere fra Meråker. Det håper jeg at søkere i den rette alder gjør noe med denne gang, sier lensmann Horten som sitter i godt selskap sammen med tre politistudenter som gjennomfører praksisåret på Stjørdal. 2. året på politihøyskolen er viet praksis:

Vegard Knudsen kommer fra Strømmen ved Lillestrøm og går politihøyskolen på Kongsvinger. Han trives godt med praksis i Stjørdal: - Stjørdal er et såpass stort senter i denne regionen slik at mye foregår her. Men det blir også turer mot Meråker, Tydal, Selbu og Frosta slik at vi blir bedre kjent med omlandet, sier Vegard som blir slått av variasjonen i arbeidet:

- Vi kan oppleve noen vakter som veldig rolige mens på andre kan det være svært mye å gjøre. Ellers er det en fordel med Stjørdal at du får tidlig ansvar med konkrete oppgaver. Jeg føler meg mer som en ansatt enn som student.

Jeg ville ha et yrke med blanke ark og varierte hverdager. Ingen dag er lik den andre. Du får god anledning til å hjelpe folk som kan ha kommet i vanskelige situasjoner. Som ungdom hadde jeg en nabo som arbeidet i politiet og fortalte noen morsomme historier. Slik tente han interessen blant oss unge, sier han.

Eirik Pettersen kommer fra Jessheim og studerer i Oslo: - Det er flott med en yrkesspesifikk utdannelse som gir arbeid når du er ferdig. Her i Stjørdal har jeg fått inntrykk av en veldig variert arbeidshverdag. Det kunne vi få et inntrykk av også i det første året på skolen. Men det inntrykket er blitt forsterket gjennom oppholdet her.

- Jeg har inntrykk av at alle kjenner hverandre her. Det er slående. Men ellers blir jeg overrasket over alt som skjer utenfor medias interesse. Som praktikanter får vi et klart inntrykk av politiets samfunnsrolle med et vidt spekter av oppgaver. For oss er det veldig fint at vi får være med på alle deler av etterforskningen og hele prosessen.

Stjørdal er ikke større enn at vi får med helheten. Det er veldig fint for oss som praktiserende studenter, sier han som har merket seg tvisynet på aldersgrenser: - 18-årsgrensen er ikke hellig for folk. Da er det vår oppgave å opplyse om konsekvenser og klargjøre at det er en grunn til 18-årsgrenser, sier han.

- Mye nattarbeid?

- Det er natthelg hver 3. helg. Men jeg vil presisere at Stjørdal er et rolig sted med snille innbyggere. Likevel merker vi at alkoholinntaket noen ganger kan være høyt nok, sier Erik Pettersen.

Kristian Nordby kommer fra Hedalen i Valdres: - Jeg vil undersøke hvor viktig det er å søke for å få en sjanse til å utøve verdens beste yrke. Hjembygda mi har 600 personer. Fagernes ligger en time unna. Jeg har alltid tenkt på politiet som et spennende yrke og har alltid hatt lyst til å hjelpe andre. Jeg får oppleve mye i politiet og setter pris på at det er et fysisk yrke der du slipper å havne på kontor. Noen sa jeg kunne passe i dette yrket. Derfor sendte jeg en søknad. Da jeg kom inn, var valget enkelt.

Vi er studenter på et veldig spennende tidspunkt. Vi har fordelen av å ha med oss erfaringer fra tidligere tider samtidig som vi blir ferdigutdannet når den nye politireformen trer i kraft. Da vi startet studiene, var det 27 politidistrikter. Når vi fullfører neste sommer, kan vi stå igjen med 12 distrikter og en helt annen organisering. Slik sett er vi et historisk kull. Jeg kommer fra bygda med mitt syn på samfunnet. Men jeg har forandret litt holdning til løsninger under studiene. Løsningene er avhengig av hvordan sammenslåing skal skje.

Lensmann Marit Helene Stigen:- Målet for norsk politi er å få mer politi ute. Den runden skal frigjøre personell. Og studentene er blitt godt kjent med straksavhør der vi gjør ferdig sakene på stedet. Det blir en stadig viktigere del av framtida for politiet

Politiet har lagt ned et grundig arbeid for å fortelle om Politihøyskolen med besøk i totalt 40 klasser på Ole Vig vgs: - De er interesserte når vi snakker sammen. Vi legger mye arbeid i å sikre rekrutteringen. Kompetansen er viktigst for politiet, sier lensmannen som er glad for at hun i dag har fem praksiskandidater fra Politihøyskolen på kontoret:

- Kandidatene har egne veiledere som følger dem. Og det er fint og oppfriskende med studenter som stiller mange spørsmål med det vi kan se som selvfølgeligheter, sier hun.

UNDERSAK: FAKTA

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene ved Politihøyskolen består av fysiske tester, legesjekk og vurdering av personlig egnethet som vurderes på bakgrunn av seks kompetanser:

* samhandling

* åpenhet og inkludering

* modenhet

* handlekraft

* integritet

* analytisk evne

Egnetheten vurderes ved hjelp av ulike tester, en gruppeøvelse og et individuelt intervju.

Hvordan søker jeg?

Søknad registreres via nettsøknad hos «samordnaopptak.no», og forutsetter elektronisk identifisering, for eksempel via MinID eller BuyPass. Nettsøknaden åpner 1. februar. Siste frist for å søke opptak ved Politihøyskolen er 1. mars.

Alt du trenger å vite om opptakskrav og søknadsprosessen finner du på www.phs.no/politiyrket

Opptakskrav

Politiutdanningen er en 3 – årig høyskoleutdanning og fører fram til bachelorgrad. Den gjør deg i stand til å mestre de forskjellige oppgavene du vil stå overfor som politi. Søkere må ha generell studiekomptetanse i det de søker om opptak, altså innen søknadsfrist 1. mars. Politihøgskolen vil også vurdere søkere som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

I tillegg må søkeren

* Være fylt (eller fylle) minst 20 år i løpet av det året det søkes om opptak

* Ha norsk statsborgerskap innen søknadsfristen

* Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål (skriflig) fra videregående skole (snitt av standpunkt og eksamen)

* Ha gyldig førerkort klasse B innen søknadsfristen

* Oppfylle de medisinske kravene for opptak, så vel som de medisinske kravene for førerkort klasse D

* Ha plettfri vandel

* Bestå fysiske tester

* Bli funnet personlig egnet for opptak gjennom vurdering av opptaksnemnd

Personlig egnethet

Seks kompetanser ligger til grunn for å vurdere personlig egnethet:

* Samhandling – Samarbeider godt med andre; viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter

* Åpenhet og inkludering – Viser respekt og nysgjerrighet overfor annerledeshet, og er aktivt inkluderende

* Modenhet – Fremstå som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser selvkontroll i krevende situasjoner

* Handlekrat – Er en strukturert og besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige vurderinger og viser mot

* Integritet – Evner å handle på en saklig måte i tråd med etiske retningslinjer, og har plettfri vandel

* Analytisk evne – Viser evne til læring og ser essensen i en kompleks fremstilling. Er reflektert og gjør rasjonelle vurderinger.