Malvik kommune og Backe Trondheim signerte før ferien kontrakt på prosjektet og snart settes spaden i jorda for Vikhammers nye ungdomsskole og kulturarena.

Den nye skolen blir i overkant av 7.000 kvadratmeter, og inneholder skolefasiliteter, kulturarena, ungdomshus og kulturskole. I tillegg skal det etableres en ny kunstgressbane på tomta, og deler Vikhammeråsvegen skal utbedres med ny teknisk infrastruktur og fortau på begge sider.

Fra 1. september vil arealet rundt Viksletta gressbane stenges av for å starte med forberedende arbeider. Dette omfatter blant annet sanering av eksisterende fotballbane og løpebane, fjerning av gjerder og hekker, samt etablering av område for brakkerigg.

Offisiell byggestart er satt til onsdag 15. september. Da skal første spadetak tas, noe som selvsagt vil bli behørig feiret. Mer informasjon om dette kommer i løpet av nærmeste fremtid.

Kan følge prosjektet 

Prosjektet har egen nettside, hvor informasjon og fremgang oppdateres jevnlig. I tillegg blir det mulig å følge arbeidet på byggeplassen gjennom webkamera så snart det er på plass.

Det er mulig å komme med spørsmål, innspill eller klager via et eget kontaktskjema på nettsiden. Henvendelser blir besvart av Backe Entreprenør og Malvik kommune.

Henvendelsene svares ut fortløpende, med en frist på 14 dager.

I tillegg til nettsiden etableres det infoskilt i nærheten av byggeplassen, som forteller om prosjektet til alle som er i området og ønsker å vite mer.

- Vi ser fram til å overlevere den nye skolen til innbyggerne på Vikhammer, og håper på et godt samarbeid mellom alle parter underveis i byggeprosessen, skriver prosjektlederne fra Backe Entrepenør, Ole Petter Bjørnsen og Malvik kommune, Lars-Gøran Strømhaug.