Fra krysset ved Lindbergveita og helt ned til Ringveien er det vesentlig forskjell på veien sammenlignet med resten av Ole Vigs gate. Oppgradering av strekningen er like rundt hjørnet og planlagt oppstart for arbeidet er 1.juni.

Det innebærer at Ole Vigs gate blir stengt for gjennomkjøring fra Ringveien så lenge arbeidet foregår.

Omkjøring

- Vi stenger gaten fordi med fem meters dype grøfter, kan vi ikke ha noe trafikk her mens arbeidet pågår. Beboerne kan benytte seg av gata, men resten må belage seg på omkjøring, sier Morten Island.

Det vil bli lagt inn nye vann- og avløpsledninger på hele strekningen. Arbeidet forventes å ta 20 uker og utføres av entreprenøren Brødrene Halle.

Flytter busstrafikken

Det vil bli satt opp skilt på Ringveien som opplyser om at gaten er stengt. Mens arbeidet foregår, vil busstrafikken flyttes til Evjeveien.

- Vi kommer til å stenge for biltrafikk mellom 08 og 09 på morgenen, og rundt 14 og 16 på ettermiddag, ettersom det kommer til å bli mye busstrafikk der, forklarer Island.

Han minner om at politiet vil følge med og han oppfordrer folk til å være forsiktige med å kjøre der det er forbudsskilt.

Åpner andre gater

Når det gjelder de andre gatene som for tiden er steng, forsikret Island om at de vil bli åpnet igjen i løpet av sommeren.

- Nordregata vil åpne i løpet av juni. Når det gjelder arbeidet rundt Hotellgata er det forventet å være ferdig til fellesferien, mens Kjøpmannsgata skal åpnes i starten av juni. Utover sommeren vil altså de fleste gatene være gjenåpnet, og den eneste gaten som fortsatt har stengt er Ole Vigs gate, forsikrer han.