Meteorologisk institutt varsler at det fra tidlig onsdag er fare for jordskred og mye lyn. Farevarselet for lyn omhandler hele Værnesregionen, mens varselet for jordskred omhandler ikke Meråker og Tydal.

- Store lokale forskjeller

Fra klokken 01 onsdag ventes det mye lyn i forbindelse med regnbyger. Ifølge meteorologene vil uværet først treffe Nord-Trøndelag og Helgeland, og deretter bevege seg nordøstover og sørvestover.

- Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær, skriver de på varsom.no.

De varsler videre at tordenværet kan føre med seg lokale kraftige vindkast og kraftige regnbyger. Det anbefales at man holder seg oppdatert på utviklingen av værvarselet.

- Vurder behov for forebyggende tiltak, koble fra elektriske apparater og tilpass farten etter kjøreforholdene. Søk ly og unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bad.

Det meldes om fare for skade på objekter som følge av lynnedslag.

- Strømforsyningen og TV/internett kan bli påvirket. Hagl kan forekomme og kan for eksempel gi forbigående glatte veier. Større hagl kan føre til skade, for eksempel på bil eller avling. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog/vegetasjon.

Fare for jord-, sørpe- og flomskred

Fra onsdag morgen klokken 07 kan det forekomme jord-, sørpe- og flomskredhendelser som følge av regn og snøsmelting. På varsom.no varsler de at flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen, selv om det løses høyt ut i terrenget. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.

Varselsiden opplyser at faren for at sørpeskred utløses gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø.

- Snøen er stedvis vannmettet, og sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Farevarselet gjelder inntil videre i ett døgn, frem til klokken 07 torsdag morgen.