Belønner ryddeinnsatsen under strandryddedagen med 100 kroner for hver sekk.

Den store strandryddedagen arrangeres 5. mai i Stjørdal. Da samles trolig over 300 personer fordelt på ulike strekninger langs fjorden for å rydde plast og søppel. Nytt av i år er at lag og foreninger kan tjene 100 kroner til klubbkassen for hver sekk som leveres til mottak.

Ryddeaksjonen i år utvides også til å gjelde innlandet. Det betyr at du kan rydde i nabolaget, langs skoleveien i nærmeste skogområde, langs åkerkanten og på lekeplassen. Fyller ditt lag eller forening opp sekkene fra Sparebank 1 SMN og leverer disse til mottak registreres laget 100 kroner for hver sekk som leveres. Organisator for strandryddedagen i år er Rune Sagen som har inngått et samarbeid med SMN som belønner innsatsen. Aksjonen forventer at det lørdag 5. mai vil være nærmere 400 personer i arbeid med rydding langs strendene.

- Alle som har vært med på å rydde strendene tidligere vet hva dette går ut på. Lagene skal rett og slett fylle opp søppelsekker og ta med seg annet som ikke er naturlig nedbrytbart i strandsonen. Når man inntar strendene kan det være fint å ta med noe drikke, spisende og en grill. Bruk gjerne noen timer på stranda og nyt dagen ute, sier Rune Sagen.

Nytt i år er også at lag og foreninger kan starte tidligere med å rydde sine nærområder.

- Kan de som ønsker starte tidligere å rydde og få betalt for arbeidet?

- Ved å hente spesialsekker for denne aksjonen hos Sparebank1 i Stjørdal med logo fra banken, kan lag og foreninger starte allerede 30. april. Perioden med rydding i nærområdet, i sentrum, i grender eller på bygda pågår frem til 13. mai, sier banksjef i Sparebank1 Lill Bente M. Totland som generøst utbetaler kroner 100 per sekk med søppel. Rune Sagen fra Strandsoneaksjonen har i samarbeid med banken utvidet områdene for rydding.

En renere og penere by

Det er mange lag og foreninger i Stjørdal som ønsker å spe på klubbkassen med penger for å dekke daglig drift og faste utgifter. Det vet både banksjef Lill Bente Totland og sjef for strandryddedagen, Rune Sagen. De to mener denne aksjonen har flere gode sider.

- Ved å ta med barna ut på rydding er vi med å spre gode holdninger. I ukene 18 og 19, fra 30.april kan enkeltpersoner, skoleelever, klubbmedlemmer, kameratgjenger eller andre hente sekkene i banken og starte rydding for fullt. Husk da ved veier at barn skal ferdes trygt sammen med voksne, sier Totland og Sagen.

Praktisk er det at Sparebank1 vil ha to containere stående i sentrum ved banken for mottak av sekker. På selve Strandryddedagen 5.mai, vil all koordinering skje fra båthavna, der Sparebank1 vil ha eget telt og dele ut sekker.

- Dette ligner i år på en stor dugnad for hele kommunen, samtidig som lag og foreninger har mulighet til å fylle opp klubbkassene sine?

- Det er en viktig målsetting å øke kunnskapen rundt uønsket søppel og avfall. Nå tror vi mange vil bli med og allerede merker vi stor interesse. Nytt av i år er altså at både strender og sentrum med grender og ytre deler av kommunen skal ryddes. Sett av flere dager med rydding og tjen penger på innsatsen, oppfordrer banksjef i Sparebanken Lill Bente M. Totland.