Strandryddedagen pågikk i flere timer lørdag. Ute ved fjorden har lag og foreninger, politiske parti og privatpersoner gjort en kjempeinnsats for nærmiljøet og naturen. Betydelige mengder plast, søppel og metall ble samlet inn.

Lørdag før klokken 10.00 var flere personer i gang med å samle søppel og plast i fjæra. Fra Stjørdal Båtforening sitt område ble det delt ut avfallssekker fra Sparebank 1 SMN. Fulle sekker resulterer i 100 kroner per sekk til deltakere som var påmeldt aksjonen.

- Det er helt overveldende hvilken innsats vi har opplevd i år, sier Rune Sagen i spissen for aksjonen.

Sammen med Lill Bente M. Totland fra Sparebank1, har Sagen både delegert områder og delt ut sekker. Deltakere i alle aldre har vært i aksjon helt fra Billedholmene, via Hellstranda til Langøra. I Molovika, Storvika, Sutterøy, Vikanlandet og videre rundt Skatval mot Vinge, Røkke, Fløan og Steinvikholmen. Fra Steinvik Lager mot Langstein og Fættenfjorden.

Flott frivillig innsats

Minst et 20-talls lag og organisasjoner har vært i sving. I tillegg kommer politiske parti og enkeltpersoner. Betydelige mengder avfall blir nå destruert på riktig plass og fjernes fra naturen.

- Det som imponerer oss ekstra i år i tillegg til aksjonen i strandsonen, er at folk også vil yte større innsats i innlandet. Det er folk i aksjon også andre steder i kommunen, ikke bare langs fjorden. Jeg blir nesten målløst over det Stjørdal kommune kan vise til med innsats innen opprydding, sier ryddegeneral gjennom flere år, Rune Sagen.

Ute ved Stjørdal Havn møtte vi Carbon Fritidsklubb i aksjon. Betydelige mengder plast og avfall samlet de sammen og leverte på båthavna i kontainer. Flere flinke ungdommer deltok.

- Vi har en traktor i aksjon for å fylle skrot og avfall opp i kontainerne, og Trondheimsfjorden Båtutleie gjør en kjempejobb. De frakter både folk og avfall til og fra strendene, sier Rune Sagen.

Blant de beste i landet

Årets aksjon gjør Stjørdal som kommune til en triveligere by. Faktisk er denne kommunen en av de ledende i landet sett i forhold til antall deltakere og areal områder som ryddes. Effekter av aksjonen er at dyre- og fugleliv i tillegg til fisk og krepsdyr ikke forgiftes eller tar skade. Holdningsskapende er også aksjonen overfor deltakere i alle aldere. Aksjonen pågikk utover ettermiddagen enkelte steder lørdag. For områder som ennå ikke er ryddet kan det være folk ute i aksjon også søndag. Fra deltakere ble det ytret synspunkter om hvorfor lokale bedriftseiere ikke gjør en større innsats. Av avfall har svært mye adresse fra omkringliggende bedrifter og industri. Kanskje bør også disse få øynene opp for deltakelse i en slik viktig aksjon.