Seks personer har det siste døgnet testet positivt på koronavirus i Malvik.

- Tre av disse er personer i tenårene, i tillegg til ett barn og to personer i henholdsvis 40- og 50-årene. Samtlige har milde sykdomsforløp, og smittesporing pågår, skriver Malvik kommune i en pressemelding, torsdag formiddag.

Lørdag 21. august ble det arrangert fest ved forsamlingslokalet Vidarhall på Leistad. Flere av tenåringene som testet positivt, har vært på dette arrangementet.

- Malvik kommune har vært i kontakt med arrangøren og informert om at alle må bestille time for testing snarest. Samtlige deltakere er i karantene fram til prøvesvar foreligger, skriver kommunen.

To ansatte ved Espira Muruvik barnhage har testet positivt. En av disse er hjemmehørende i Malvik, og er en av de seks positive testene fra det siste døgnet.

- Den andre personen er bosatt i nabokommune, og regnes da ikke som smittet innbygger i Malvik kommune. Som et følge av dette er barnehagen satt i testregime, samtlige ansatte og barn skal teste seg, og barnehagen er stengt i dag, 26. august, heter det i pressemeldingen.

Totalt har 27 personer testet positivt på koronavirus, så langt i august.