Over 200 myntsamlere fra inn- og utland var til stede på auksjonen i Hotel Continental hvor det ble solgt mynter fra flere store samlinger.

De 600 beste myntene fra Sætres samling ble solgt enkeltvis. Blant dem var det 53 speciedalere fra 1600- og 1700-tallet, og over hundre norske og utenlandske gullmynter.

Høyest pris oppnådde en Frederik III, speciedaler fra 1668. Dens nye eier, en myntsamler fra Bergen, måtte gi 168.000 kroner for sjeldenheten.

En annen mynt det var knyttet stor spenning til var en svært sjelden Frederik V, speciedaler fra 1765. Den gikk for 132.000 kroner, og befinner seg nå hos en myntsamler i Drammen.

To andre speciedalere fra Jo Sætres samling kom «hjem» igjen. Etter et spennende opphold i hovedstaden, hviler de nå i en samling i Stjørdal sentrum.

Til sammen innbrakte Jo Sætres myntsamling 4,6 millioner kroner, inkludert kjøpernes salærer. Totalt ble det omsatt mynter for 23 millioner kroner på auksjonen.