- Jeg husker hvordan vi sommeren 2015 tjuvstartet litt med åpningen av kulturhuset da vi åpnet Kimen Kino. Nå kan vi bare minnes tidligere tider da vi reiste til Trondheim for å gå på kino. Nå har vi det samme tilbudet i Stjørdal, sier ordfører Ivar Vigdenes.

SE MANGE BILDER FRA ÅPNINGEN AV TORGKVARTALET VED Å KLIKKE HER!

- Med denne styrkingen av Torgkvartalet og handelen i Stjørdal tror jeg også at handelsturer til Trondheim vil gå over i historien som et minne. Nyåpningen betyr en fantastisk styrking av Stjørdal til glede for alle stjørdalinger og folk i omegn. Vi opplever samtidig en stadig styrking av infrastrukturen i nærområdet. Dermed blir det enda lettere å komme til Stjørdal, sa ordfører Vigdenes til den store forsamlingen som hadde møtt opp.

Frode Berg hilste fra Skanska Norge AS som har hatt hovedansvaret for å reise dette byggverket:

- Vi fra Skanska ønsker å overrekke en gave til Vennatrø Eiendom AS. Det er ikke alltid så enkelt. Men alle kjenner noen som er berørt av kreft. Derfor har vi valgt å gi en sjekk på 25.000 kroner til Vennatrø Eiendom som gir den videre til Kreftforeningen.