For i formannskapet bidro både SVs Anja Ristad og ikke minst Venstres Ragna Straume til et annet flertall enn i plankomiteen. Begge vil være opptatt av miljøet. Ristad satte da også fram forslag om ingen utfylling overhodet ved Langøra sør selv om hun visste at forslaget neppe ville få mer enn hennes egen stemme. Det gjorde det da heller ikke.

Ragna Straume snakket også varmt for miljøet, men stemte til slutt for det minst miljøvennlige alternativet i likhet med Anja Ristad. Derfor ble det gjennomslag for rådmannens forslag som lyder:

 «Et nytt alternativ 4 for Langøra utarbeides, hvor man baserer seg på en redusert utfylling i det gamle elveløpet i kombinasjon med tilfredsstillende avbøtende tiltak».

- MDG vil se om det er løsninger for Langøra sør som vi ikke har tenkt på før i kontakt med andre faginstanser, sa Gunnar Uglem (MDG), som møtte som varamedlem da saken ble behandlet i komite plan. Uglem ønsket å benytte ekstern kompetanse for å finne den beste løsningen. Forslaget hans lød: «Et nytt alternativ 4 for Langøra utarbeides hvor man sammen med ekstern kompetanse legger til grunn hvordan man kan ivareta både naturmangfoldet og framtidige behov for flyplassen».

- MDG setter fram dette forslaget for å løse saken best mulig. Rådmannen handler med klokskap etter tunge høringsuttalelser. Avinor snakker om «minimum for oss». Jeg synes rådmannens forslag er positivt, men vi ønsket å sette fram dette nye forslaget for å løse saken best mulig, sa Uglem.

Dette forslaget fikk altså flertall i komite plan, men da Anette Jensen (KrF) gjentok dette forslaget i formannskapet ble det altså nedstemt av Ap som fikk støtte fra SV og Venstre.