Det er Telemark bataljon på Rena som med innslag fra blant andre Artilleribataljon, Ingeniørbataljon, Stridstrenbataljon, Sanitetsbataljon og Militærpolitikompaniet kommer med cirka 200 soldater og materiell til Stjørdal.

- Hensikten med øvelsen er å øve hurtig reaksjon og oppdragsløsning. Videre skal avdelingen kunne løse oppdrag i ulike innsatsområder. Denne gangen gjennomføres øvelsen i området Stjørdal, skriver Hæren i en pressemelding.

I forbindelse med øvelsen vil det være store beltegående og hjulgående kjøretøy i øvingsområdet, og sivilbefolkningen henstilles til å være varsom i nærheten av Forsvarets avdelinger.