Mannen, som da kjøringen fant sted var i slutten av tenårene, nektet straffeskyld for promillekjøring da han møtte i Sør-Trøndelag tingrett. Han påsto det var kompisen som hadde kjørt bilen fra restauranten til privatfesten i Selbu høstkvelden i fjor. Men vitner til kjøringen pekte ut mannen tidlig i 20-årene som den som satte seg inn i bilen og kjørte fra restauranten.

Selbu-mannen ble dømt til fengsel i 28 dager for promillekjøringen. I tillegg ble han dømt til bot på 50.000 kroner. Den unge mannen ble fratatt førerkortet umiddelbart etter promillekjøringen, men samtykket ikke i dette. Sør-Trøndelag tingrett opphevet beslaget i oktober i fjor. Siden den gang har mannen hatt førerrett. Dette får innvirkning for tiden han må være uten førerkort framover. Tingretten besluttet at hans førerkort skal være beslaglagt i tolv måneder fra rettskraftig dom.