- Jeg har ikke helt oversikt, men dette er noe vi må se på over helga, sier sektorsjef for kommunal utvikling i Meråker, Torhild Aarbergsbotten.

Stillingen som næringskonsulent i Meråker ble lyst ut som en direkte konsekvens av kommunestyrets vedtak i februar. Der ble Meråker Utvikling bestemt nedlagt og næringsarbeidet ble lagt til sektor for kommunal utvikling med virkning fra 1. mai.

I stillingsannonsen etterspør kommunen en person som blant annet skal være bindeledd og styrke kontakten mellom kommunen og bygdas næringsliv. Arbeidsoppgavene som er ramset opp er mange, men tydeligvis ikke attraktive nok.

- Jeg mener jo dette er en attraktiv stilling for de som virkelig har lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom offentlig sektor, næring og utvikling, sier Torhild Aarbergsbotten.

- Var det muligens dumt å legge ned Meråker Utvikling?

- Det har jeg ingen formening om. Politisk nivå har tatt den beslutningen og min oppgave er lojalt å løse de oppgavene jeg får fra dem, sier Aarbergsbotten, som tror at de kanskje kjemper litt i mot et arbeidsmarked som er under stadig forandring.

- Det er nok verre å få tak i godt kvalifiserte medarbeidere for tiden. Sysselsetting er på tur opp, men dette går litt opp og ned, sier Torhild Aarbergsbotten.

Etter pinsehelgen skal sektorsjefen sammen med andre i Meråker kommune vurderer hva de gjør for å få rekruttert kommunens nye næringskonsulent.