- Vi bruker svært lite sprøytemidler ettersom vi bortimot bare drifter arealer som ikke skal behandles med slike midler. Likevel har vi fått, og vil få, områder som krever ekstra arbeid med ugressbekjempelse. Det sier bygartner Elin Aune. Hun, og hennes kolleger, har akkurat fått opplæring på den nye ugressbekjemperen.

- Det er veldig enkel oppskrift. Vi fyller på kaldvann som går inn i en brennekjele. Der kokes vannet opp til 100 grader og deretter sprøytes det utover, forklarer Frode Trangmyr ved kommunens park- og idrettsenhet. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

TEST: Det damper godt av den nye maskinen når Hege Jullum Fiskvik tester den ut.

Parkarbeider

Maskinen er norsk av merket Heatweed, og har blitt tatt i bruk av stadig flere kommuner.

- Den finnes i mange modeller og selges i mange europeiske land, sier Elin Aune.

Nå ser hun fram til å ta den i bruk på grønne områder med uønsket gress, og de områdene blir stadig større for Stjørdal kommune.

- Kommunen har pr i dag full drift på en av tre nye parker, Blinkparken, Sanitetsparken og Kimenparken, og vil i løpet av høsten ta over driften av de grønne områdene også i de to siste.

Både de nye parkene og flere av de andre områdene som park- og idrettsenheten drifter har mye fin beplantning og partier med gangveier og plasser med grus eller fast belegg. Dette er typiske områder som må lukes eller skyfles for ugressfjerning. Det er tidkrevende og det vokser raskt opp igjen.  Med den nye maskinen kan vi varmebehandle ugresset, slik at det dør og operasjonen har lengre effekt enn ved luking. At naturen går sin gang og sprer nye frø kan vi ikke gjøre noe med, så gjenta det må vi gjøre med jevne mellomrom uansett, forklarer bygartner Aune.

Grusganger og bed

Hun og utemannskapet ser fram til å ta i bruk den nye maskinen. Først og fremst kommer den til å bli brukt i grusganger i parker og under beplantning i blomsterbed.

- Maskinen kan også brukes til rengjøring av for eksempel benker før vi maler eller behandler dem, sier Elin Aune, som fremhever miljøaspektet ved nyinvesteringen.

- For oss er dette en måte å jobbe smartere på, men må også betegnes som et tiltak i tråd med den politiske føringen om å være en miljøkommune. Så dette har vi troen på, og håper virkelig at vi får den virkningen som vi håper på, sier Elin Aune. Nyinvesteringen har en kostnad på cirka 300.000 kroner.