Rygget med henger i et gjerde og i en fjøslem: – Gått litt over styr