Strøm: Drømmepriser på Frosta, men sør i landet må gartnerier må si opp ansatte

foto