Mistenkte at mann forsøkte å lokke med seg jente. Nå er saken henlagt