En person hentet ut av massene og et større område evakueres

foto