Totalt 25.6 590 trøndere mottok en eller flere utbetalinger fra NAV i 2021. Det tilsvarer 55 prosent av befolkningen i fylket, mot 56 prosent i 2020.

I gjennomsnitt fikk hver mottaker 174. 000 utbetalt i 2021. Det tilsvarer 95. 200 kroner per innbygger, som er en økning på 2400 kroner per innbygger fra 2020.

– Litt under halvparten av utbetalingene i fylket i 2021 gikk til alderspensjon, og det er en økning på syv prosent fra 2020. Eldrebølgen vil i stadig større grad bli synlig i oversikten over utbetalinger fra NAV. Dette er bare starten, sier Torbjørn Aas, NAV-direktør i Trøndelag.

En milliard mindre

Den største endringen i 2021 sammenlignet med 2020 er utbetalingen av dagpenger. I Trøndelag ble det utbetalt 1 672 millioner i fjor, mot 2 615 millioner i 2020. Det er en nedgang på 36 prosent.

De største utbetalingspostene I NAV Trøndelag i 2021 var:

Alderspensjon: 22 017 millione kronerr,en syv prosent økning fra 2020

Uføretrygd og yrkesskade: 9 461 millione kroner, en fem prosent økning fra 2020

Sykepenger: 4 491 millioner kroner, en nedgang på ett prosent fra 2020.

Store forskjeller

Trondheim er kommunen med lavest gjennomsnittlig utbetaling med 84. 800 kroner per innbygger. Andelen av befolkningen som har fått utbetaling er også lavest i Trondheim med 51 prosent.

Leka er kommunen med høyest gjennomsnittlig utbetaling med 125 400 kroner per innbygger, mens Namsskogan er kommunen med høyest andel av befolkningen som har fått utbetaling. Her mottok 64 prosent av kommunens innbyggere en eller flere utbetalinger fra NAV i 2021.

Under ligger en lokal oversikt fra kommuner i Værnesregioen:

KommunerUtbetalt i millionerUtbetalt i millionerUbetalt endring fra året førÅrlig per innbygger i kr
Malvik1 238 millioner1 206 millionerTre prosent86 600
Selbu440 millioner422 millionerFire prosent108 400
Tydal92 millioner84 millionerNi prosent120 500
Meråker283 millioner279 millionerTo prosent117 800
Stjørdal2 458 millioner2 402 millionerTo prosent101 300
Frosta290 millioner283 millionerTre prosent111 300