Trønderlån fullstendig overtent: – Det ble beskrevet som en kraftig brann