Det er noen år siden det var et skikkelig kronår for multe i Midt-Norge. Vi må vel tilbake til 2013 for å finne et storår der det var godt med multer i Trøndelag. 2019 var også et godt år med veldig gode forekomster enkelte plasser men litt mer ujevnt enn det var i 2013.

Men 2023 kan altså tegne til å bli et nytt kronår skal vi tro skogvandrerne Stjørdals-Nytt har vært i kontakt med. Ettersom det allerede er røde kart opp til 4-500 m høyde så er det bare modningsprosessen som gjenstår og haglskurer og styrtregn utgjør ikke noen "fare" lenger.

Da er det altså bare å forberede seg på multeplukking og blir værforholdene  gunstige fremover bør de første multene i lavlandet være modne om et par uker.

Stjørdals-Nytt ønsker ivrige multeplukkere lykke til i jakten på "skogens gull".