Innbrudd i butikk - bil som ble sett kjørende fra åstedet er funnet med tyvgods