Skal bygge ut felt i Norskehavet: – Stor betydning for driften i Stjørdal