Vil bygge ut ytterligere åtte tomter i eksisterende hyttefelt