Kjører du elbil her? Da bidrar du til at kommunen havner helt i landstoppen

foto