Resultatet ble totalt ni forenklede forelegg. Åtte førere fikk forelegg for høy hastighet og en fører fikk forelegg for mobilbruk.

Høyeste hastighet under kontrollen ble målt til 95 km/t i 70-sonen.