Da Hell RX AS søkte Stjørdal kommune om kommunal kausjon tidlig i september i fjor var det med regnskapstall som viste et stipulert underskudd på 191.000 kroner for 2018. Nå bekrefter styreleder Thomas Lidal Jamne at tallene ble vesentlig dårligere enn som så.

- Pr. nå ligger det an til et underskudd på knappe 620.000 for fjoråret, sier Lidal Jamne.

- Hva skyldes dette?

- I hovedsak dreier dette seg om kostnader knyttet til anlegget og banen som ble tatt i 2018, og som kom som en konsekvens av en inspeksjon fra arrangørene. Vi har forsøkt og gjort mest mulig av disse arbeidene på dugnad, men det kreves noe mer enn det. For øvrig blir det feil utgangspunkt å vise til budsjett som ble lagt til grunn som grunnlag for søknad om kommunal kausjon. Dette budsjettet ble utarbeidet basert på de forutsetninger som lå til grunn pr august 2018. Disse har som en følge av utsettelsen av innføringen av el-biler i rallycross-VM endret seg radikalt i det flere fabrikkteam med profilerte navn har valgt å ta et pauseår i 2019, sier styrelederen.

Alle eierne med videre

Han understreker at det koster å drifte, vedlikeholde og videreutvikle et VM-anlegg.

- Vi har signert en avtale om å stå som arrangør av VM-runder i rallycross for perioden 2019-2023, og måtte ta disse kostnadene, sier Thomas Lidal Jamne.

Han bekrefter at det ble innkalt til en ekstraordinær generalforsamling tidligere på etterjulsvinteren der det ble gitt en orientering om den økonomiske situasjonen.

- Det er den møteformen vi kan samle alle eierne på. Der ble det redegjort grundig for tallene og gitt en status for situasjonen i dag, sier Lidal Jamne.

- Er alle de ti eierne med videre i selskapet?

- Ja, det er de.

To millioner i aksjekapital

Hell RX AS er eid av ti eiere som har gått inn med 200.000 kroner hver i aksjekapital. De ti er Norges Bilsportforbund, Sortun Invest AS, Stjørdal kommune, NAF avdeling Sør-Trøndelag, NAF avdeling 63 Stjørdal, Kristoffersen Bil AS, Brødrene Bjerkli AS, Børstads Transport AS, Stjørdal-Meråker Trafikkskole AS og Gjensidige Stjørdal Brannkasse.

Selskapet ble registrert i oktober 2017. Regnskapsåret 2017 viste et underskudd på 153.000 kroner og 2018-tallene viser altså et underskudd på nesten 620.000 kroner i følge styrelederen.

- Vil fjorårets negative resultat bli dekket inn ved at aksjekapitalen reduseres eller vil det bli gjort på andre måter?

- Så langt har vi ikke kommet ennå. Regnskapet er ikke ferdig revidert, sier Thomas Lidal Jamne.

Lavere budsjett

For 2018 hadde Hell RX budsjettert med inntekter på 8.150.000 kroner. Regnskapet viser at de nådde 7.487.000. I søknaden om kommunal kausjon viser dokumentene at inntektsbudsjettet for 2019 er økt til 9.685.000 kroner, - altså en økning på 2,2 millioner kroner fra i fjor.

- Er dette realistisk å oppnå?

- Igjen blir det feil å vise til det tidligere budsjettet. I revidert og vedtatt budsjett for 2019 er det et nøkternt inntektsanslag på 6.735.000 kroner. Vi mener absolutt det er et realistisk budsjett. Vi jobber beinhardt med sponsormarkedet og andre mulige inntekter. Vi er så heldige å ha en hovedkomité som legger ned en helt enestående innsats, sier Thomas Lidal Jamne.

Den aller største økningen på inntektsbudsjettet er tilskudd som er økt fra fjorårets 792.000 kroner til 1,05 millioner. Styrelederen kan foreløpig ikke bekrefte om dette tallet slår til.

- Vi har søkt om større offentlige tilskudd og vi har lagt opp til at vi skal få det offentlige mer med på VM-laget i Stjørdal.

- Har kommunen, som også er en av eierne, signalisert at tilskuddet derfra skal økes?

- Nei, ikke i den grad at det kan bekreftes, sier styreleder Thomas Lidal Jamne.

- VM i seg selv som er avgjørende

Om litt over tre måneder dundrer VM-sirkuset inn på Lånkebanen igjen. 14., 15. og 16. juni blir det fartsfest i Stjørdal, men denne gangen uten noen av de aller største stjernene fra de seneste årene.

- Den aller største stjernen, Petter Solberg, kjører ikke rallycross i år. Bekymrer det styrelederen når det kommer til å skaffe de inntektene som trengs?

- Vi har fulgt utviklingen, men det er VM i seg selv som er avgjørende for interessen. Dette er et fantastisk arrangement som vil passe for de som virkelig er interessert i sporten og lagene som deltar, og andre som har lyst til å få en unik opplevelse med fart og spenning på Lånkebanken, sier Thomas Lidal Jamne.