Kurset skal gi deltakerne faglig påfyll i ledelse av såkalte nettverksmøter. Dette innebærer at fagpersoner som deltar på kurset skal kunne tilby personer som har det vanskelig et møte. Her får vedkommende selv avgjøre hvem som skal delta fra sitt eget nettverk.

– Det kan være familie, en kjæreste, venn eller andre. Tanken bak er at når man har det vanskelig kan det hjelpe å tenke høyt sammen med andre. Dialogen kan bidra til å skape ny og gjensidig forståelse mellom deltakerne, forklarer rådgiver fra Kompetansesenter rus –Midt-Norge, Roar Bakken.

Det fokuseres på personens og nettverkets ressurser, styrker og muligheter også når personen og familien har store problemer, er i krise eller er rammet av rus eller psykiske utfordringer.

– Dette vil være starten på et faglig nettverk som vil bli driftet av NAPHA og KoRus Midt. Her vil fagfolk kunne få inspirasjon, faglig påfyll og mulighet for å få støtte hos hverandre, sier han videre.

Ingunn Flakne Solberg fra Statsforvalteren (f.v.), Roar Bakken fra KORUS Midt og Solrun Steffensen fra NAPHA kurser fagfolk om den nye modellen innen psykisk helse og rus.

Velprøvd i barneverntjenesten

To av deltakerne som er kjent med å ta i bruk modellen er Siv Mollan og Cicilie Sonstad fra Gartnerhaugen i Trondheim, som er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 14 til 23 år.

– Vi arbeider med 150 barn og unge og tar også oppdrag i andre kommuner, deriblant Værnesregionen, sier Mollan.

De har begge i tillegg til nettverksmøtene, tatt utdanning innen feltet.

– Det å komme i kontakt med folk og gjenta dette om igjen gir økt motivasjon til å fortsette med det. Jeg synes det er veldig fint med utveksling av erfaring, og hvordan man tenker rundt det, forklarer Sonstad.

100.000 i driftsmidler

Statsforvalteren har spyttet inn 100.000 kroner i driftsmidler til prosjektet, som skal vare ut året. Hittil har 80 personer meldt seg på de to kursene som skal holdes.

- Det vi skal gjøre når dette er over er å satse på at deltakerne tar i bruk nettverksmøtene, og når de har gjort dette skal de melde dette inn til oss slik at vi kan bidra til videre oppfølgning og veiledning slik at de bedre er rustet til å lede slike møter, forklarer Bakken.

Videre forklarer han at hverdagen for enkelte kan være så vanskelig både i forhold til pårørende og nettverket rundt, at det hele har skjært seg. Denne fagpersonen kan dermed foreslå nettverksmøte.

– Hovedpersonen er hovedfokus og som skal bestemme hvem den kunne ønske å ha med seg og som er viktig person i dens liv. Der kan man snakke om hva som skurrer, og sammen finne gode løsninger, sier Solrun Steffensen fra NAPHA.

Siv Mollan og Cicilie Sonstad fra Gartnerhaugen i Trondheim kommune har praktisert nettverksmøter i flere år og mener å se en forskjell i arbeidet.

Ser et behov

Under kurset i Stjørdal deltok også May-Britt Berger og Kristin Strand fra oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Stjørdal kommune. Begge mener det er behov for tilbudet, og at alle som ønsker bør få muligheten.

– Da blir det viktig å kartlegge nettverket deres, hente ut ressurser rundt de for støtte i en vanskelig tid. Det er situasjoner hvor relasjonene også er brutt eller ødelagt. Det kan hjelpe å få pratet om det og få litt felles forståelse for situasjonen, forteller Berger.

Både hun og kollegaen mener det er et absolutt behov for det.

– Vi ser nesten behovet i hver samtale. Etter kurset vi deltok på sist så har vi møtt nye brukere, og da har man hatt litt ekstra motivasjon til å nevne dette og utforske dette med nettverk. Vi har brukere hvor vi nesten ikke har visst om nettverket til også. Det har rett og slett endret tankesettet, sier Strand.