- Dette er ingen quick-fix, men metoden er godt utprøvd og har gode resultater i individuell veiledning. Nå vil vi bruke samme metodikk i grupper, sier Gunn Belsvik Havdal, som er koordinator for familieteamet ved enhet barn og ungdom i Stjørdal kommune.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, som er et veiledningstilbud til foreldre som opplever sitt barn som utfordrende.

- Foreldrene er de viktigste læremestrene for barna, sier PMTO-terapeut Ingvild Meyer, som jobber som helsesøster i kommunen.

Drevne instruktører

Gunn Belsvik Havdal og Ingvild Meyer er to av kommunens fire PMTO-terapeuter. For å komme dit må de gjennom masse opplæring med sertifisering og jevnlig kvalitetssikring. Disse to skal være kursledere når kommunen starter PMTO-kurs for foreldre med barn i alderen 3-12 år den 15. oktober. Med som instruktører er også PMTO-rådgiverne Ann Kristin Gulbrandsen Borgan og Irene Hansen Østerås.

- Alle vi fire har masse erfaring med PMTO-metoden på individuelt nivå. Enkelte andre kommuner har testet ut dette i grupper med god erfaring, og det er det vi nå ønsker å gjøre, sier Gunn Belsvik Havdal.

Tærer på forholdet

Det er livets viktigste oppgave å oppdra barn.

- Vi ivrer for at det skulle vært et eget fag på skolen som heter «Livet», sier Belsvik Havdal og smiler. Dit er det nok en vei ennå, men ekspertene legger ikke skjul på at det blir mer og mer utfordrende å være barneoppdrager.

- Det er ingen tvil om at det er flere og flere som trenger veiledning.

- Dette kurset henvender seg til foreldre som har utfordringer med å samarbeide med eget barn. Hva slags utfordringer kan det være snakk om?

- Alle har jo utfordringer en eller annen gang. Det er helt normalt at kjenner seg utilstrekkelig i foreldrerollen, men når denne væremåten blir et mønster kan foreldre trenge noen å rådføre seg med. Det kan dreie seg om det å stå opp om morgenen, måltid, lekser, søskenkrangling, om konflikter og utagering. Ungene er veldig ulike. Mange «sklir» bare gjennom livet, mens andre familier opplever konflikter som vedvarer over tid. Det å leve med konflikter over tid tærer på samspillet, både mellom barn og foreldre, men også forholdet mellom voksenpersonene, sier Gunn Belsvik Havdal.

Må være motivert

15. oktober er oppstartsdato for foreldreveiledningen i grupper i Stjørdal. Tolv ganger, 2,5 timer hver gang, håper de fire PMTO-damene å samle omtrent 16 foreldre til veiledningskvelder. Det betyr at man må være villig til å legge ned en innsats for å gjennomføre.

- Det er viktig at de som melder seg på setter av tid, og er motivert, til å gjennomføre hele opplegget. Skal du ha fullt utbytte av dette må du være med hele veien, sier Irene Hansen Østerås.

- Dette er et lavterskeltilbud, og vi kommer til å jobbe godt med prosessen gjennom veiledningstiden, men den viktigste jobben gjøres mellom møtene. Det blir hjemmeoppgaver i form av å praktisk prøve ut ting, sier Gunn Belsvik Havdal, som håper på stor interesse for det gratis tilbudet om foreldreveiledning.

- Det gir en veldig god følelse når man føler at man har lyktes som foreldre. Det er den beste følelsen, sier Belsvik Havdal, som ønsker å hjelpe flest mulig foreldre dit.