Foreslår å bruke 18 millioner for å møte boligbehovet

foto