Rosvold Alver har vært medlem av nemnda siden 2009 og overtar etter advokat Bjørg Ven, som har ledet nemnda siden etableringen i 2003.  Advokat Gro Amdal er oppnevnt som nytt nemndmedlem. I tillegg til Rieber-Mohn gjenoppnevnes åtte av de ti sittende medlemmene.

Blant disse er lagdommer Arve Rosvold Alver fra Stjørdal. 1951-modellen er tidligere Høyrepolitiker og har vært dommerfullmektig i Lofoten, advokatfullmektig i Bergen, leder for juridisk avdeling i flere banker og har drevet egen advokatvirksomhet både i Stjørdal og Trondheim. Han ble lagdommer i Frostating lagmannsrett i 2000. Medlemmene og den nye lederen skal fungere i fire år, fra 1. juli 2011 til 30. juni 2015. KOFA er et uavhengig organ som behandler klager vedrørende brudd på det offentlige anskaffelsesregelverket.