- Med opprykket til 2. divisjon hører Stjørdals-Blink til de 88 beste lagene i landet (Elite: 16; 1. div: 16 og 2. div: 56). Målet er å komme blant de 40 beste lagene i landet. Ambisjonen er derfor å etablere Stjørdals-Blink høyt på tabellen i 2. divisjon i løpet av få år. Men vi er forberedt på at det kan ta noe tid å realisere en slik målsetting. Det første målet er å trygge plassen i 2. divisjon med god margin.

- Sportslig utvalg er opptatt av å skape variasjon i treningsarbeidet for å være best mulig forberedt til en ny og tøffere sesong. Vi har allerede startet med styrketrening under ledelse av Katarina Sederholm Hoff. Tom Arne Pettersen hjelper oss med kick-boksing.

Både Katarina og Tom Arne vet hva som kreves av trening for å lykkes. Med alternative treningsmetoder skal spillerne være enda bedre rustet for lange og krevende fotballkamper. Vi så at siste vinters satsing på løping og styrke ga positive resultater.

- I årets sesong har Stjørdals-Blink ofte spilt bedre enn motstanderne mot slutten av kampene. Da avgjøres ofte jevne kamper. Det gjelder å stå hele distansen. Her skal vi være best mulig rustet for å yte topp innsats, sier Stig Jøran Lund.

- I år fortsetter Stjørdals-Blink med fotballtreninger rett etter sesongslutt uten noen pauser. Men fram mot jul blir det færre balløkter; desto mer fysisk fostring. Og det gjelder ikke minst for å stå bedre rustet i dueller mann mot mann; dueller som kan være helt avgjørende for et kamputfall. Kamper starter utpå nyåret. Her prioriteres god mostand. Spillerne får en liten juleferie, sier Stig Jøran Lund.

Mange har bidratt

- Vi gleder oss noe voldsomt over det vi har lyktes med. Det er svært tilfredsstillende å tilhøre et miljø som feirer felles glede over det vi har prestert. Svært mange har bidratt over lang tid for å bygge klubbens plattform.

- Vi arbeider for å styrke treningsarbeidet både for senior og ikke minst barn/ungdom som er framtida med morgendagens spillere. Målsettingen er flest mulig spillere med lokal tilhørighet. På den måten får vi den beste klubbkulturen.

Som fersk trener opplevde jeg at hver gruppe hadde nok med sitt eget. Her har vi skapt helt nye holdninger. Nå kan en trener også være vikar på et annet lag ved siden av å være sparrings- og samtalepartner, sier Stig Jøran Lund.

- Hvordan blir kampene i 2. divisjon?

- Bedre motstandere gir oss en ekstra utfordring. Derfor vil vi lage en best mulig ramme rundt hjemmekampene og bygge videre på det vi har klart å etablere utover i denne sesongen. De siste hjemmekampene har gitt et gjennomsnitt på 400 tilskuere med Steinkjer-kampen som topp, sier Kjell Erik Hammer.

- Det var den meste besøkte seriekampen til Stjørdals-Blink siden første hjemmekamp mot Strindheim i gamle 2. divisjon i 1994. For å skape bedre arrangement, trenger vi større ressurser. Det betyr flere personer. Vi håper at folk kjenner sin besøkelsestid og bidrar til å fylle behovet for frivillig innsats. Dette gjelder også andre sider ved drifta i klubben. Alle bidrag mottas med stor takk!

Kjell Erik Hammer går i sin fars fotspor. Når han først tar på seg en oppgave, slippes den ikke så lett. Karl Hammer var i mange år en frontfigur for skigruppa i Stjørdals-Blink. Kjell Erik er i ferd med å fullføre sin 5. sesong som leder. Ingen har gjort det før han i Stjørdals-Blink fotball:

- Jeg startet som styremedlem i 2009 og ble leder i jubileumsåret 2010. En tidlig opplevelse var cup-kampen mot selveste Rosenborg med stort besøk. Det er moro å se på utviklingen siden den gangen. Klubben har opparbeidet helt nye arbeidsbetingelser med egen bane og eget klubbhus.

Bane og klubbhus gir medlemmene større tilhørighet til klubben. Vi merker at folk jobber lenge i sine posisjoner nå. Det er et svært positivt tegn. Et årsmøtevedtak fra 2011 ga oss mulighet til å opprette stilling som daglig leder. Det er helt avgjørende for å utvikle klubben i en positiv retning, sier Kjell Erik Hammer.

- Jeg vil berømme alle trenerne som stiller opp og gjør en fremragende innsats for aldersbestemt fotball. Her er vi avhengige av ivrige trenere og lagledere for å bygge gode treningsmiljø. Vi har også utviklet en kultur for å utveksle erfaringer og lære av hverandre på tvers av årskull. Her er det mye å hente fra dedikerte trenere, sier Stig Jøran Lund.

Næringslivets deltakelse

- Stjørdals-Blink fotball har bygd opp sin virksomhet i tråd med tilgjengelige ressurser. Vi har noen gode samarbeidspartnere som har vært med i mange år som f. eks. Trondos. Stjørdals-Blink fotball fikk i sin tid god støtte både fra Glava og Rosenborg for å etablere den første kunstgressbanen fra 2003.

Andre lokale støttespillere har vært avgjørende for klubbens utvikling. Men det er rom for bidrag fra enda flere når vi nå rykker et hakk opp i divisjonssystemet. For å nå våre mål er vi avhengig av støtte fra næringslivet. Vi har en klar ambisjon om å utvikle samarbeidet. Det betyr at våre samarbeidspartnere sitter igjen med en følelse av å få noe verdifullt tilbake, sier Kjell Erik Hammer som minner om første kamp etter at opprykket til 2. divisjon ble 100 % sikret:

- Kampen spilles førstkommende på Nye Blinkbanen mot vårens tøffeste mostander; Byåsen 2: - Stjørdals-Blink vant alle sine kamper i vår med klar margin bortsett fra ett unntak. Det var bortekampen mot Byåsen 2 som endte med ettmålsseier 2 – 1. Hjertelig velkommen til kamp søndag ettermiddag kl. 15, sier Stig Jøran Lund.