Området ryddes også klart for ulike arrangement som annonseres utover høsten, sier medlem av arbeidsgruppa, Jon Eivind Schefte (bildet). –Ta kontakt på telefon 926 03 980 for mer informasjon om tidspunkt.

Arbeidet utføres som følger

* Kjøre bort kvistdunge i sydøstenden av det midtre arealet.

 * Ta en ny runde med ryddesagen rundt det midtre området.

 * Rydde kanonstilling A, over Kafe-Bunkeren.

* Rydde kanonstilling I, i sørvest.

* Rydde traseen til den nye stien fra julegrana til Fosslivn 6.

 * Reparere belysningen i julegrana samt forlenge den.

* Prøve å skaffe en peisovn til kafe-Bunkeren.

* Gjennfylling av grøfter i forbindelse med parkbelysning.

-Dette ledes av arbeidsgruppa som består av Jon Eivind Schefte, Ole Myrbekk, John Arne Leirfall, Magne Werstad, Iver Johannessen og Joachim Engan.

Alle frivillige må møte på vestsiden av Monsberga. Dugnader vil bli annonsert.