Sesongens jegerprøvekurs nr 2 er også godt i gang og kurselevene benyttet  åpningsdagen til en innføring i hagleskyting under kyndig instruksjon av kursansvarlig Stig Kolåseter.

Det er nok mange jegere som føler de skulle startet treningen tidligere når høsten nærmer seg. Det gir en god trygghet at skytingen sitter i ryggmargen i god tid før jakten starter, så det er ingen grunn til å utsette treningen. På Frigården er det skyting hver tirsdag og torsdag 1800-2100 frem til og med 06.09.12 med unntak av 01.mai og 17. mai. Jegertrap banen har nå fått overbygg og en kan nå skyte under tørre og fine forhold uansett vær.

Instruktører er tilgjengelige for tips og instruksjon, det er også mulig å avtale en kveld med mer grundig instruksjon. Ved spørsmål eller forespørsel om instruksjon kontakt jaktskyteutvalget via hjemmesiden til Stjørdal JFF, www.sjff.no.

Kvinneutvalget i samarbeid med jaktskyteutvalget vil også i år tilby egen skytekvelder for jenter på Melmyra i Flora fra midten av mai.

Rifleskytingen vil foregå på Langstein hver onsdag fra 18:00-20:00 frem til elgjakten starter.

I tillegg til skyting er en viktig del av kveldene praten mellom seriene. Mange tips og skrøner utveksles over kaffekoppen.