Mottok 244 døde rovdyr. Gaupe på 15,8 kg felt i Stjørdal