Gått fra 120 til 30 kubikk søppel på få år. Slik blir årets Strandryddedag

foto