Uenige etter kollisjon - måtte ha bistand fra politiet