Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kjentmann.no og Stjørdal kommune. Sponsorer er Friskgården, Spenst og Stjørdals-Nytt. Premier kommer fra Jan Sakshaug Sport , MX Sport Stjørdal, Intersport Stjørdal og G – Sport Stjørdal, sier Sandvik.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik etterlyste forslag for å markere at Stjørdal kommune i 2012 runder 50 år. Han ønsket at en del av markeringen skal aktivisere flest mulig. Jeg sendte et forslag. Resultatet er blitt 5 på topp, forteller vår lokale kjentmann Roar Valstad.

Det er en topp i hver av de gamle kommunedelene. Fordbordsfjellet i Skatval; Strætesfjellet i Lånke, Bålhåmmåren i Hegra og Koksåsen i Stjørdal. I tillegg kommer Stjørdals høyeste topp – Storskarven som er 1171 m.o.h. Disse fem turmålene er fantastiske utsiktsperler i kommunen og er tilgjengelig for de fleste om de er store eller små. Mer utfyllende beskrivelse av turmålene finner du på «Kjentmann.no», sier Roar Valstad.

Brosjyren med klippekortet spres til alle husstander med samarbeidspartner Stjørdals-Nytt i dette nummeret. I tillegg blir brosjyren lagt ut på servicetorget i Stjørdal kommune og hos alle sponsorer, sier varaordfører Sandvik.

Alle som har tatt minimum fire topper og leverer kortet for registrering på servicetorget, får en jubileumspin – et merke Stjørdal kommune 50 år. I tillegg er de med på uttrekning av fine premier gitt av premiesponsorene. Utdelingen finner sted under jubileumsarrangementet i Stjørdal kino søndag 23. september, forteller varaordfører Sandvik.

Mange synes at det er hyggelig å gå på tur sammen med noen. Derfor vil det bli lagt opp til en rekke fellesturer gjennom sommeren. Følg med på Kjentmann.no, sier Roar Valstad som sammen med varaordfører Ole Hermod Sandvik ønsker folk riktig gode turer!